top of page

Coachvormen

Butterfly Factory is een interdisciplinair coachatelier voor kinderen en volwassenen met levensvragen. Er zijn daarom ook verschillende professionals aan verbonden en tijdens de individueel op maat gemaakte weekenden, dagen en trajecten kijkt het hele team met jou mee. Ben je benieuwd geworden naar de verschillende coachvormen die we binnen Butterfly Factory aanbieden? En wil je weten wat het precies inhoudt? In onderstaande lijst kan je per coachvorm een beknopte uitleg lezen. Mocht je naar aanleiding van de uitleg alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Life coaching

Life Coaching gaat over persoonlijke groei en ontwikkeling binnen de belangrijkste gebieden van het leven. De vragen die aanleiding geven tot een coachingstraject kunnen zowel privé, werk- en/of relatie gerelateerd zijn. Het doel is meer levensgeluk te vinden en een meer pro-actieve levenshouding te ontwikkelen. In coaching worden geen adviezen gegeven, maar wordt er gezocht naar de persoonlijke bron en drijfveren. Je hebt de antwoorden op je vragen reeds in je bezit, alleen lukt het niet altijd deze zelf te vinden. In coachingssessies maakt de lifecoach gebruik van allerlei tools en (gesprek)technieken om je te begeleiden naar de antwoorden op jouw vragen. Life Coaching is toekomstgericht; Waar sta je nu? Waar wil je eigenlijk zijn? En wat kan helpen om daar te komen? Het pro-actief vormgeven van je eigen levenspad is positief van invloed op het geluksgevoel en succes. In de coachingssessies wordt niet alleen via praten en denken gewerkt aan groei en ontwikkeling. Belangrijk is het werken via het (door)voelen van alles wat er is, om zo meer contact maken met je ziel te bevorderen.  

Ademcoaching

Alles dat we meemaken en niet volledig verwerken is terug te zien in ons lichaam en daarmee in onze adem. De stress die een stijve nek of hoofdpijn veroorzaakt, moeilijk slapen, buikklachten, vermoeidheid, ‘niet lekker’ in ons vel zitten. Na een tijdje zullen de fysieke klachten wellicht verminderen, maar de spanning nestelt zich ergens in ons lichaam en blijft onze adem beperken. Transformational Breath is een krachtige, liefdevolle techniek, die je adem en daarmee je leven verruimt. Want naast de fysieke ruimte die het geeft, brengt het ons ook bij de wortel, de gedachte of emotie die eraan te grondslag ligt. Door die te integreren maken we ons los van de patronen waaruit we handelen. Je leert geen nieuwe manier van ademen. Je leert je beperkende manier van ademen af, zodat je eigen, natuurlijke, vrije adem weer de ruimte heeft. Door het oplossen van lichamelijke en emotionele spanning zal je terugkeren naar je natuurlijke adempatroon. Dat wat je tot nu toe beperkt, verdwijnt.

Natuur-en dier-geassisteerde-coaching

Natuur-geassisteerde-coaching is een vorm van coaching die zich buiten in de natuur afspeelt en vaak wandelend wordt uitgevoerd. Door te wandelen komt alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd letterlijk in beweging.​ De natuur werkt rustgevend, waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar je innerlijke gevoel. Daarnaast biedt de natuur ruimte, adem en ongekende mogelijkheden om te werken met metaforen en symbolieken. Alles wat zich in de natuur bevindt kan ineens onderdeel worden van het coachgesprek: de wind, water, bomen, vogels of de grond zijn allemaal hulpbronnen. Dieren kunnen hierin een gouden rol spelen. Het is bekend dat dieren een gunstig effect kunnen hebben op het functioneren van mensen en lichamelijke voordelen bieden, zoals meer ontspanning en een lagere bloeddruk. Maar dieren kunnen ook steun geven, motiveren, het zelfbeeld verbeteren en contacten bevorderen. Natuur-geassisteerde-coaching is niet meer zomaar een gesprek: het wordt een ware ervaring.

Paardencoaching

In een sessie met een paard gaan we aan de slag met de verbinding tussen hoofd, hart en handen. Denk, voel en doe je hetzelfde, of zitten daar tegenstrijdigheden in? Wat is het effect wanneer je helemaal congruent bent? We leggen de link tussen wat je van het paard leert, en hoe je dat in je dagelijks leven toe kunt passen. Het paard reageert op (in)congruentie, op (in)compleetheid, op (on)veiligheid, met een gevoeligheid die hij de afgelopen 60 miljoen jaar heeft kunnen ontwikkelen als kudde- en prooidier. Deze oordeelloze gevoeligheid van het paard helpt ons in het coachgesprek om in korte tijd de kern te raken en samen te zoeken naar werkbare oplossingen of nieuwe wegen. Wat wij doen is met behulp van het paard het gesprek voeren met jou, met veelal als startpunt jouw ontwikkelvraag. We werken met dat wat zich aandient. Dat betekent dat we in gesprek zijn met de coachee en soms ook de stilte zijn werk laten doen.

Danstherapie

Danstherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij dans en beweging worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. Klachten zijn terug te zien in het lichaam en beweging. Dit betekent dat je ook via het lichaam en de beweging klachten kunt herleiden, ze kan verminderen of opheffen. Wanneer er in de manier van bewegen van iemand iets kan veranderen, kunnen er innerlijke verschuivingen gaan plaatsvinden. In beweging communiceert het lichaam op een meer directe manier dan verbale taal soms doet. In verbale taal klinkt vaak de stem van het bewuste door. De taal van het lichaam geeft rechtstreeks het onbewust, de instincten, de emotionele behoeften en gegevens weer. Het lichaam is het instrument dat communiceert en expressie kan uiten, dans is het proces dat gebruikt wordt om integratie en groei te bevorderen. Binnen danstherapie leer je zicht te krijgen op je gedrag, je valkuilen, je gevoelens, je lichaam en lichaamssignalen. Je leert je mogelijkheden en beperkingen kennen waardoor je een realistischer beeld kunt vormen over hoe je het leven actief vorm wilt en kunt geven.

Massagetherapie

Massagetherapie is een behandeling die gericht is op bewustwording, welke tot inzicht en uiteindelijk heling kan leiden op fysiek, psychisch, emotioneel, sociaal en spiritueel niveau. Massagetherapie nodigt uit, om met volle aandacht en zonder oordeel, in het hier en nu te voelen en te ervaren. Hierdoor kan bijvoorbeeld contact gemaakt worden met aspecten die bijgedragen hebben aan het ontstaan van klachten en problemen. Zo kunnen ook onverwerkte ervaringen, emoties en gevoelens naar boven komen. Deze bewustwording en doorvoelde inzichten, in combinatie met het zelfregulerend vermogen van het lichaam wat aangeraakt is, kunnen uiteindelijk leiden tot  innerlijke groei, ontwikkeling en heling. Binnen de massagetherapie wordt ook gewerkt met reflexologie: dit gaat ervan uit dat op de handen en voeten zones liggen, die corresponderen met alle organen en andere delen van het lichaam. Als deze (reflex)zones op een speciale manier worden gemasseerd, reageert het lichaam. Het zelfherstellend vermogen wordt gestimuleerd waardoor klachten verminderen of verdwijnen. Het doel van de therapie is het herstellen van een natuurlijk evenwicht in het lichaam. Ze ondersteunt en bevordert natuurlijke processen en brengt zo lichaam en geest weer in balans. 

Illustratie

De eigen binnenwereld beschouwen in een persoonlijk beeldmerk. Waarin je de eigen creativiteit de ruimte geeft. Als illustrator weet ik als geen ander hoe je verhalen kunt vertellen door middel van tekenen en die te delen met anderen. Tijdens een Butterfly Factory traject wil ik jou begeleiden in je weg naar een eigen signatuur en verhaal in een persoonlijk beeldmerk. Dit door te starten vanuit een meditatieve oefening waar we onze ogen sluiten. We verkennen de eigen binnenwereld en nemen die in ons op. Waar we naar onze favoriete plek gaan, waar we kleuren, vormen en texturen waarnemen. Als we onze ogen openen, verkennen we die door ze te tekenen, plakken of vouwen we werken met potloden, stiften en waterverf. Aan de hand van een paar gezamenlijke tekenoefeningen brengen we de eigen binnenwereld in schets op papier. Waar we spelen met de elementen van punt, lijn en geometrische vormen om tot de vorm van een beeldmerk te komen. Daarna zetten we de eerste stap naar de uitwerking. Hiervoor nemen we de tijd waarin zelfstandig gewerkt wordt. Samen beschouwen we wat er gemaakt is en hoe je het verder gaat helpen.

Please reload

bottom of page